13 февруари, 2011

Скално светилище Харман Кая, с. БиволянеСпециални благодарности на аго Асан, един от десетината останали жители на махала Гъсак! Без него трудно щяхме да намерим скалното светилище и нямаше да намерим двете Фурънь (фурна - б.а.)